Altres residus

Hi ha residus específics que només poden ser llençats en aquesta fracció per a ser tractats correctament.

Residus bellesa

En maquillar-nos o en tenir cura de nosaltres generem alguns residus, doncs gran part d'ells s'hauràn de dipositar en aquesta fracció.

Residus domèstics

Durant el dia, en qualsevol casa es generen molts residus, doncs gran part d'aquest s'hauràn de destinar a la resta.

Residus escolars

Hi ha certs residus escolars que s'han de classificar correctament, mai t'has preguntat on va la goma d'esborrar? Correcte! En aquesta fracció.