Bosses compostables

Tot i que poca gent ho sap, hi ha bosses fetes específicament per a ser llençat a la fracció orgànica.

Excrements

Els excrements de qualsevol ésser viu s'han de destinar aquí per a ser correctament tractat.

Pals de gelat

Aquest residu molt comú pot ser substituït per gelats casolans on no es facin servir materials d'usar-tirar.

Papers utilitzats

Molta gent s'equivoca en dipositar el paper usat en la fracció de paper, doncs, si està brut s'ha de llençar a l'orgànic.

Residus domèstics

Cada dia generem quilos de residus domèstics que s'han de llençar aquí, normalment solen ser aliments.

Residus en empresa

En totes les empreses es generen molts residus, aquí se'n destinen gran part, ja que es poden convertir en compost.

Restes de fruita i verdures

Aquests residus tan comuns s'han de dipositar en aquesta fracció perquè es tractin de manera correcta.

Suro

Poca gent sap que el suro es llença en aquest container, doncs si, és d'origen vegetal i s'acabarà convertint en compost o energia.