Medicaments

Tots els medicaments s'han de destinar al contenidor específic per a ells, ja que han de ser tractats degudament. Aquest contenidor es troba a les farmàcies.