Aerosols

Aquest tipus de residu només es pot dipositar en aquesta fracció per a ser tractat correctament.

Envasos de menjar i begudes

Aquest tipus d'envasos són molt comuns, sempre s'ha d'intentar reduir l'ús d'aquests.

Envasos de productes varis

Hi ha molts productes que utilitzen plàstics, molts d'aquests s'han de dipositar aquí.

Envasos domèstics

Hi ha certs productes que utilitzem a casa que porten plàstics i gran part d'ells s'han de dipositar aquí.

Envasos especials

Hi ha envasos que encara que no siguin envasos de plàstic s'han de dipositar en el container groc.

Precintes

Hi ha materials d'embalatge que, tot i no ser un envàs com a tal, es fa una excepció ja que es pot fer servir com a tal.

Productes varis

Hi ha molts productes petits que contenen plàstic que s'hauran de llençar aquí.

Taps

Tots els tipus de taps s'han de llençar en aquest container, ja que se'ls podrà donar un ús futur.