RECICLAR
...

L’última de les tasques és la de reciclar, que consisteix a sotmetre materials usats o deixalles a un procés de transformació o aprofitament perquè puguin ser novament utilitzats.